Turnyro taisyklės

Turnyro (PIRAMIDĖS) struktūra

Dalyviai suskirstomi į piramidės formos lentelę. Kiekvienas žaidėjas PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris kinta priklausomai nuo varžybų rezultatų. PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę. Turnyro dalyviai gali kviesti žaidėjus, esančius toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pats žaidėjas į kairę pusę nuo jo, bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau. Žaidėjai, užimantys 1 -10 vietas, gali kviesti bet kurį žaidėją, išskyrus žemesnėse pozicijose esančius žaidėjus, t.y., 10 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 5 numeris negali kviesti 6 ar 7. Žaidėjai, kurie yra iškviesti arba yra ką nors išsikvietę yra pilkose pozicijose, laisvi žaidėjai – žaliose.

Turnyro mokesčiai

Metinis mokestis – 30 EUR, startinis mokestis – 15 EUR. Mokesčius galima sumokėti piramidės sistemoje www.tenisopiramide.lt bei UAB „Teniso pasaulis“ kasose.

  • Nesumokėjus metinio mokesčio dalyvis tampa neaktyvus (negali kviesti ir būti iškviestas)
  • Nesumokėjus metinio mokesčio ilgiau nei 6 mėnesius, dalyvis gali būti išbrauktas iš turnyro.

Piramidės finalinis turnyras

Finaliniame turnyre dalyvauja 1-32 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų(pvz. 5 poziciją užimantis žaidėjas) negali dalyvauti piramidės finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 32 pozicijos(pvz. 33 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 32 pozicijos.

Piramidės “iššūkio finalas”

“Iššūkio” finaliniame turnyre dalyvauja 33 – 64 pozicijas užimantys žaidėjai. Jei vienas iš žaidėjų(pvz. 36 poziciją užimantis žaidėjas) negali dalyvauti piramidės “iššūkio”  finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra kviečiamas žaidėjas esantis žemiau 64 pozicijos(pvz. 65 poziciją užimantis žaidėjas), o nedalyvaujantis žaidėjas po finalinio turnyro krenta žemiau 64 pozicijos.

Kvietimai

Jei PIRAMIDĖS turnyro dalyvis prisiregistruoja, jis mato žaliose pozicijose tuos žaidėjus, kuriuos jis gali išsikviesti. Paspaudęs ant norimo žaidėjo vartotojas patenka į žaidėjo profilį arba pasirenka funkciją “Į krepšelį”. Pasirinkęs funkciją „KVIESTI ŽAIDĖJĄ“ patenka į kvietimo formos lauką. Kviečiantysis žaidėjas privalo užpildyti laukus: „Susitikimo vieta“(kuriuose teniso kortuose siūloma žaisti bei kurią valandą), bei „Susitikimo laikas“(siūlomas susitikimo laikas, data). Išsiųsta forma patenka į kviečiamo bei kviečiančiojo žaidėjo bylos skiltį „žaidimai“ bei automatiškai išsiunčiamas elektroninis laiškas bei sms žinutė apie vykstantį žaidimą kviečiamam žaidėjui. Abu žaidėjai gali peržiūrėti šią informaciją ir žinoti kada ir su kuo bus žaidžiama. Patvirtinti žaidimą iškviestas žaidėjas turi 2 valandas (jei kvietimas buvo padarytas tarp 08:00 ir 20:00. Jei kvietimas padarytas kitu laiko intervalu, valandos perkeliamos į kitą dieną. Iškviestas žaidėjas gali atmesti kvietimą ir už tai jam netaikomos jokios sankcijos. Atmetus arba laiku nepatvirtinus iškvietimo, užklausa siunčiama kitam prioritetine tvarka nurodytam žaidėjui.

4 dienų taisyklė 

Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei JONAS išsikvietė PETRĄ ir pralaimėjo jam, tai JONAS PETRĄ vėl gali kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų.

Išankstinio kvietimo draudimas

Kvietimai iš anksto nėra priimami, t.y. nėra priimami tokie iškvietimai kaip: “iškvieskite/rezervuokite man JONĄ, po to kai jis sužais su PETRU”.

24 valandų taisyklė (”nepagaunamiems”)

Po kiekvieno mačo, kvietėjas 24 valandas neturi teisės nieko kviesti. Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad kiti žaidėjai turėtų galimybę jį išsikviesti.

24 valandų taisyklė (”šanso teisė’)

Po kiekvieno mačo, kviestas žaidėjas įgiją 24 valandų “neliečiamumą”.Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad pats žaidėjas galėtų ką nors išsikviesti, jei norės.

 Suderinto žaidimo taisyklė

Kai kviečiantysis ir kviečiamasis piramidės žaidėjai sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas suderintu. Jei vienas iš žaidėjų nebegali arba neatvyksta( vėlavimas ilgiau nei 15min. laikomas neatvykimu) sužaisti suderinto žaidimo mačo, kitas žaidėjas pasirenka ar įvedamas rezultatas b/ž ( atvykusiojo naudai) ar žaidimas bus derinamas kitu, abiems žaidėjams tinkamu laiku.

Ignoravimo taisyklė

Negalima atsisakyti žaisti du kartus iš eilės tam pačiam žaidėjui 7 dienų laikotarpyje. Atsisakius žaisti, kviečiamasis turi pasiūlyti savo laiką arba sutikti su pralaimėjimu. Pvz. JONAS iškvietė PETRĄ, PETRAS atmetė kvietimą, JONAS po kelių dienų vėl bando kviesti PETRĄ. Jei PETRUI vėl netinka laikas, jis turi pasiūlyti savo laiką arba sutikti su pralaimėjimu. Šiam sprendimui PETRAS turi 48 valandas , per kurias jis privalo pasiūlyti žaidimo laiką artimiausių 14 dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo savo pasiūlymo pateikimo momento. Aikštelę apmoka JONAS. Jei PETRAS sutinka su pralaimėjimu arba nepasiūlo jam tinkamo laiko, PETRUI įrašomas pralaimėjimas 6:0 6:0 tą dieną kurią JONAS buvo pasiūlęs antrą kartą. Ignoravimo taisyklė negalioja jei kvietėjas siūlo laiką, kurį kviečiamasis yra nurodęs kaip netinkamą žaisti. Kiekvienas „Piramidės“ žaidėjas privalo būti nurodęs ne mažiau nei 20 valandų per savaitę, kaip tinkamą laiką žaisti (priešingu atveju laikoma, kad dalyvis gali žaisti bet kuriuo laiku). Įsigaliojus ignoravimo taisyklei kviečiamasis privalo pasiūlyti laiką, kuris yra tinkamas kviečiančiajam. Šalia matysite pranešimą, kokiais laikais kviečiantysis gali žaisti. Ignoravimo taisyklė negalioja jei kviečiantysis kviečia žaisti antrą kartą po trumpo laiko tarpo. Taisyklė įsigalioja jei tarp pirmo ir antro kvietimų yra praėjusios 24 val. Jei kviečiantysis kviečia žaisti po trumpo laiko tarpo ignoravimo taisyklė neįsigalioja. Iki žaidimo turi būti likusios bent 12 valandų, kaip ir kvietimo galiojime neskaičiuojant laiko tarp 20 val. ir 8 val.

Turnyro vykdymo vieta

Turnyro varžybinai susitikimai gali būti žaidžiami:

1) SEB Arenoje, Ąžuolyno g.7, Vilniuje. (Viduje arba lauke)

2) Bernardinų sodo teniso aikštyne, B.Radvilaitės g.6c, Vilniuje.

Kvietėjo pareigos: 

Kvietėjas apmoka už aikštelę. Kvietėjas taip pat privalo apsirūpinti kamuoliukais. Turnyro mačai yra žaidžiami su naujais, nežaistais kamuoliukais.

Kvietėjo teisė pasirinkti aikštelę

Kvietėjas turi teisę pasirinkti aikštelę t.y. gegužės-rugsėjo mėnesiais arba Bernardinų sodo teniso aikštyną arba SEB areną (žalius, raudonus ar kiliminės dangos teniso kortus). Kviečiančiojo pareiga – priimti iššūkį kvietėjo pasirinktoje aikštelėje.

Žaidimų rezultatų įvedimas, skaičiavimas:

Žaidimo rezultatus gali įvesti mačo žaidėjai. Žaidėjai pasibaigus mačui privalo įvesti žaidimo rezultatą tą pačią dieną (rezultatą įveda mačo laimėtojas). Jeigu nugali iškvietęs žaidėjas, jis atsiduria nugalėto varžovo vietoje, o pralaimėjęs iš ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemyn, tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visi žemiau esantys žaidėjai. Jei kviečiantysis žaidėjas pralaimi, tuomet visi lieka savo pozicijose. Visi iškvietimai, užregistruoti sistemoje prieš lentelės pasikeitimą, lieka galioti, nepaisant žaidėjų pozicijų pokyčio (pvz., kviečiantis žaidėjas nukrito į žemesnę eilutę ir jo iškviestasis žaidėjas yra per dvi eilutes virš jo). Mačas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Kviečiantysis žaidėjas prieš prasidedant mačui pasako 3 seto žaidimo variantą – pilnas setas arba tie-break iki 10 taškų.

Rezultatai turi būti įvesti tą pačią dieną kada yra suderintas žaidimas. Jei žaidėjai nusprendžia pratęsti ar nukelti mačą į kitą dieną, žaidėjai neturi teisės reikšti pretenzijų dėl mėnesinių pozicijų perskaičiavimo.

PIRAMIDĖJE esančių žaidėjų pozicijos perskaičiavimas :

Perskaičiavimas vyksta kiekvieno mėnesio pirmąją dieną automatiniu būdu. Žaidėjai kurie per šį laikotarpį nesužaidė nei vienos partijos yra perstumiami per dvi pozicijas žemyn. Kiekvienas PIRAMIDĖS žaidėjas privalo per 6 mėnesius sužaisti bent vienas varžybas (įskaitant iškvietimus), kitu atveju jis bus išbrauktas.

PIRAMIDĖS turnyro organizatoriai

Turnyrą organizuoja įmonė UAB „Teniso pasaulis“.

Dėl pasiūlymų/pageidavimų ir kitos informacijos

Visus  pasiūlymus / pageidavimus prašome siųsti el. paštu turnyrai@tenisopasaulis.lt  su tema PIRAMIDĖ. Turnyro organizatoriai įsipareigoja atsakyti į visus gautus laiškus per 5 dienas.